Nắp chup đầu sắt hộp, bao ngoài hộp 75×75, bịt đầu sắt hộp

Liên hệ