Gioăng tủ nấu cơm, ron cao su, gioăng E, gioăng tủ cơm

Liên hệ

Kích thước:
Gioang E bản 12mm
Gioang E bản 16mm
Gioang E bản 18mm
màu sắc: Trắng và đỏ